Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Bouw Contius-orgel in de St.-Michielskerk te Leuven

Tijdelijke opstelling Contius-orgel in Predikherenkerk te Leuven Tijdelijke opstelling Contius-orgel in Predikherenkerk te Leuven

Momenteel realiseert de Contius Foundation in de Sint-Michielskerk te Leuven een bijzonder barokorgel met hoogzaal. Het orgel in zijn eerste fase staat vooralsnog in de Leuvense Predikherenkerk opgesteld, in afwachting van de voltooiing van restauratiewerken en de bouw van een nieuw hoogzaal in de Sint-Michielskerk.

Het instrument is geconcipieerd als een kopie van het 38 registers tellende voorbeeldorgel, gebouwd in 1774 voor de Heilige Drievuldigheidskerk in Liepaja (Letland) door Heinrich Andreas Contius (1708-1795).
Contius stond hoog aangeschreven bij J.S.Bach. Van al zijn instrumenten, bleef slechts zijn laatste orgel bewaard, dat van de Heilige Drievuldigheidskerk in Liepaja. Een gedetailleerde studie van dit historische instrument, ligt aan de basis voor het Leuvense orgelproject. Het is als het ware een ontbrekende schakel voor de vertolking van muziek van Bach en tijdgenoten. Voor musici en musicologen kan dit orgel nieuw licht werpen op de muziek uit de 18de eeuw. De link met Letland geeft dit project bovendien een bijzondere Europese dimensie die beantwoordt aan de internationale dynamiek die deze Stichting voorstaat.

Fase 1: 2013-2015
Het nieuwe orgel wordt in opdracht van de Contius Foundation gebouwd, in drie fases, door twee orgelbouwers: Flentrop Orgelbouw bv uit Zaandam (Nederland) en Joris Potvlieghe uit Tollembeek (België). Daarin bijgestaan door een internationaal samengesteld artistiek comité, samengesteld uit specialisten met internationale erkenning: Hans Davidsson (SE), Bernard Foccroulle (B), Göran Grahn (SE), Koos van de Linde (D), Joris Verdin (B), Harald Vogel (D), Munetaka Yokota (J). Ook Jacques van Oortmerssen maakte tot zijn overlijden deel uit van dit comité.
Het orgelproject wordt structureel gefinancierd door privé sponsors, het Fonds Baillet-Latour en de Nationale Loterij. De eerste fase, een volledig hoofdwerk, is in januari 2016 zo ver als mogelijk afgerond.
Fase 2 en 3 zullen binnen afzienbare tijd worden aangevat.

Sint-Michielskerk in Leuven
De samenwerking met de kerkgemeenschap van de Sint-Michielskerk, een van Europa's mooiste Jezuïtenkerken, is een hoeksteen van dit project. In 1944 werd deze kerk deels verwoest en verloor het haar historische Le Picard-orgel. Ruim 70 jaar later zal het nieuwe Contiusorgel verrijzen op dezelfde plaats als zijn illustere voorganger, daarmee de liturgisch muzikale omkadering van de Sint- Michielsparochie en de Leuvense gemeenschap opnieuw versterkend.
In 2016 zullen er structurele stabiliteitswerken worden uitgevoerd aan de Sint-Michielskerk met het oog op toekomstige langetermijn restauratiewerken. Aansluitend hierop, in 2017, wordt de bouw van een nieuw hoogzaal gepland, ontworpen door architect Jan Mannaerts. Het hoogzaal komt op de plaats van het vooroorlogse en wordt gebouwd in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, naar een idee van Sigiswald Kuijken, oprichter en artistiek leider van het barokorkest ‘La Petite Bande’. Het hoogzaal zal voldoende plaats bieden om Bachs volledige instrumentale oeuvre, inclusief de Passies, uit te voeren. In afwachting daarvan, is de Contius orgelkast tijdelijk opgesteld in de Predikherenkerk.

Een Internationaal Bachfestival
Nu reeds zijn de voorbereidingen gestart om in augustus 2018 en daarna, een internationaal Contius- Bachfestival te laten plaatsvinden rond dit bijzondere instrument. De opzet en uitwerking hiervan vindt plaats onder leiding van Bernard Foccroulle, inspirator van het eerste uur, gewezen intendant van De Munt, professor aan het Brusselse conservatorium en artistiek leider van het Muziekfestival van Aix-en- Provence.
Aangezien het Contius-Bachfestival wordt georganiseerd in de universiteitstad Leuven, zal het historische onderzoek van de muziek van Bach en tijdgenoten en de toenmalige uitvoering ervan, een centrale plaats krijgen. Het orgel zal een muzikaal platform zijn, beschikbaar voor opleiding, onderzoek, concerten, lespraktijken, opnames, festivals, et cetera.

Website Contius Foundation

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden