Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Nationaal Orgelmuseum verwerft status van Geregistreerd Museum

Nationaal Orgelmuseum verwerft status van Geregistreerd Museum Foto: Jan Smelik

Elburg, 26 november 2019 – Het Nationaal Orgelmuseum is opgenomen in het landelijke Museumregister en is daarmee een officieel erkend Geregistreerd Museum. Daarnaast is het museum per 1 januari lid van de Museumkaart. Dit is vandaag bekendgemaakt, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van het museum.

Namens het bestuur bracht secretaris Peter Vermeulen het heuglijke nieuws naar buiten; slechts enkele personen waren van tevoren op de hoogte, waardoor het voor de meeste aanwezigen echt een verrassing was, óók voor de oprichter van het museum, Maarten Seijbel.

Het bestuur is zeer content dat deze stap nu is gezet. In de afgelopen jaren gebeurde het té vaak dat potentiële bezoekers het pand weer verlieten wanneer ze hoorden dat de Museumkaart niet geldig was. Men hoopt dan ook dat het aantal bezoekers de komende jaren aanzienlijk zal groeien.  

Hiermee is het Nationaal Orgelmuseum het derde museum in de Elburger binnenstad dat de status van Geregistreerd Museum verwerft, naast Museum Elburg en Sjoel Elburg.

Het verwerven van de erkenning heeft voor een museum heel wat voeten in de aarde. Zo moet de collectie beschreven worden volgens de algemene museumrichtlijnen, moet de klimaatbeheersing in het pand op orde zijn en moet een museum blijk geven van ‘goed bestuur’, ook op financieel gebied. Het is voor de meeste musea een jarenlang traject om alle stappen te doorlopen, en zeker voor een museum dat voornamelijk op vrijwilligers steunt, vraagt het veel van de betrokkenen. In de afgelopen twee jaar heeft de bestuurssecretaris van het museum vol verve het team geleid, met dit prachtig resultaat.

Na de officiële bijeenkomst vanochtend bevestigden oprichter Maarten Seijbel (rechts op de foto) en secretaris Peter Vermeulen (links) samen het officiële bord aan de gevel. Voor Seijbel (bijna 80) is het de kroon op zijn werk; 41 jaar geleden richtte hij het museum op en sindsdien heeft hij onvermoeibaar geprobeerd om de culturele waarde van het orgel uit te dragen, ook voor toekomstige generaties.

Bezoekers die lid zijn van de Museumkaart kunnen vanaf 1 januari gratis het museum bezoeken.

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden