Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Restauratie orgel Sint-Annakapel Kampen

Restauratie orgel Sint-Annakapel Kampen Foto: Herman Kamp Muziekpraktijk

Gedurende het najaar van 2018 wordt het Proper-orgel in de Sint Annakapel te Kampen gerestaureerd. Deze restauratie is onderdeel van een totale restauratie van de kapel. De kapel maakte deel uit van een kloostercomplex, gesticht door de Cellezusters in de vijftiende eeuw. Na de Reformatie werd de kapel gebruikt voor de erediensten van de Waalse gemeente in Kampen. De waalse gemeente werd in 1818 opgeheven, waarna de kapel in gebruik kwam bij de doopsgezinde gemeente.
Omdat deze gemeente steeds kleiner werd en het onderhoud aan de kapel niet meer op kon brengen, werd de kapel in 2010 verkocht aan de pianist Jan Vayne. In 2017 werd de kapel aangekocht door de Stichting Annakapel Kampen, die de kapel in zijn geheel heeft laten restaureren. In de toekomst zal de kapel worden verhuurd voor diensten, concerten en andere evenementen, van waaruit het onderhoud van de kapel gefinancierd zal worden.

Het orgel is in 1897 opgeleverd door de Kamper orgelbouwer Jan Proper. Het orgel had twee manualen en aangehangen pedaal, het telde 10 sprekende stemmen. In 1936 werd het instrument gewijzigd door Th. Strunk te Rotterdam. De dispositie werd aangepast, waarbij gestreefd werd naar een helderder klank. Om dit te bereiken werden hoger klinkende registers gecreëerd door van enkele registers de pijpen in te korten, zo werd een Salicionaal 4’ gewijzigd in een Superoctaaf 2’ en de Voix Celeste 8’ disc. in een Terts 1 3/5’ disc. Ook werd op een lege plaats op de hoofdwerklade een Mixtuur toegevoegd.
Vanwege vergaande technische problemen werd het orgel in de jaren zeventig van de vorige eeuw onder handen genomen door de firma Fonteyn te Kampen, waarbij o.a. dekplaten aan de windladen werden aangebracht en de tractuur gemoderniseerd.

Onder advies van Harry Hamer en Herman Kamp wordt het orgel momenteel gerestaureerd door de firma Nijsse & Zoon uit Oud-Sabbinge, Zeeland. De dispositie wordt in originele staat teruggebracht door de ingekorte pijpen te verlengen en de overige wijzigingen aan het pijpwerk ongedaan te maken. De magazijnbalg, welke lekkage vertoonde doordat het leer stug geworden was, wordt geheel gerestaureerd. De windmotor wordt op de orgelgalerij geplaatst waardoor de orgelwind uit de kerkruimte wordt aangezogen. In het verleden stond de windmotor in de naastgelegen kosterswoning. Voeten van pijpen, die door corrosie waren aangetast, worden vernieuwd. De Mixtuur wordt gehandhaafd en in samenstelling aan de herstelde dispositie aangepast. Eind november wordt de kapel met het gerestaureerde orgel in gebruik genomen.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden