Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Najaarsexcursie Stichting Organum Frisicum

Orgel Koepelkerk Berltsum Orgel Koepelkerk Berltsum Foto: Johan Sjoukema

Op zaterdag 29 september vindt de najaarsexcursie plaats van Stichting Organum Frisicum. Het eerste orgel dat zal worden bezocht, staat in de rooms-katholieke Maria Geboortekerk van Dronryp. Het is een eenklaviers orgel van L. van Dam & Zonen uit 1882 met een rijk versierde orgelkas in Lodewijk XVI-stijl.
Van Dronryp gaat de tocht naar Ingelum. Deze kerk werd in 1975 door brand verwoest en daarmee ging ook het orgel verloren. Orgelbouwer Mense Ruiter bouwde in 1980 een nieuw orgel achter een front van J.F. Kruse uit 1890, oorspronkelijk gebouwd voor de Gereformeerde Kerk van Kollum.
Het vervolg van de excursie is in Berltsum, waar de lunch zal worden gebruikt en waarna de Koepelkerk wordt bezocht. In 1780 maakte J. Mitterreither in deze kerk een eenklaviers orgel met 14 stemmen; dit is het enige orgel in Fryslân van deze orgelbouwer. Het orgel onderging vele veranderingen, maar in 1980 werd het weer in oorspronkelijke staat hersteld door de Orgelmakerij Reil. Dezelfde firma voerde in 2016 de laatste restauratie uit.
De excursie wordt afgesloten in de kerk van Menaam, waar het in 1861 door Willem Hardorff gebouwd orgel zal worden bespeeld. Het orgel, met twee klavieren en een vrij pedaal, is het grootste dorpsorgel dat in de negentiende eeuw in Friesland gebouwd werd.

De algehele leiding van de najaarsexcursie op 29 september is in handen van Theo Jellema, die samen met Peter van der Zwaag de orgels zal bespelen. U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 17 september a.s. € 15 p.p. (donateurs) of € 20 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Als u gebruik wilt maken van de lunch dient u € 10,00 p.p. extra over te maken

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden