Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Heringebruikneming orgel Waalse Kerk Leiden

orgel Waalse Kerk Leiden orgel Waalse Kerk Leiden Foto: Erik van Bruggen

Op donderdag 20 maart aanstaande wordt het orgel in de Waalse Kerk (Breestraat 62) te Leiden na een restauratie weer in gebruik genomen. Dit zal gebeuren in een besloten bijeenkomst, waarin het instrument bespeeld zal worden door Erik van Bruggen, Wim Diepenhorst en Peter van Dijk. Vervolgens zijn er twee openbare concerten. Op vrijdag 21 maart geeft Leo van Doeselaar een orgelconcert (aanvang 20.15 uur) en op zaterdag 22 maart (aanvang 20.15 uur) verzorgen Antoinette Lohmann (barokviool) en Jaap Jan Steensma (orgel) een kamermuziekconcert.
Medio mei zal bovendien een boek over het orgel verschijnen, onder redactie van Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma. Daarin wordt ook het leven en het werk van Klaas Bolt nader belicht. Voorts zijn er onder meer bijdragen over de Waalse Kerk en over de achttiende-eeuwse Leidse muziek- en orgelcultuur.

De geschiedenis van het instrument begint in 1746, toen de bouw van een eenmanuaals orgel werd opgedragen aan de Leidse orgelmaker Gerard Steevens. De Waalse gemeente kerkte toen in de Vrouwe- of Franse kerk. Steevens zag echter geen kans het project tot een goed einde te brengen. Zijn Leidse collega Pieter Assendelft voltooide het instrument in 1748-1750, waarbij hij het tot een tweemanuaals orgel uitbreidde.
In 1819 werd ht instrument overgeplaatst naar zijn huidige locatie. In 1845, 1890 en 1911 vonden wijzigingen plaats. Op basis van een rapport van Klaas Bolt uit 1967 voerde Flentrop Orgelbouw in 1986/1987 een restauratie uit, waarbij de dispositie en de stemtoonhoogte van 1750 werden hersteld; tevens werd een windvoorziening met spaanbalgen aangebracht. Om financiële redenen moesten toen helaas de bestaande onderbouw van het orgel en het schilderwerk, beide uit 1911, worden gehandhaafd.
De kerkrestauratie van 2013/14 bood de gelegenheid alsnog de oorspronkelijke kleurstelling van de orgelkast – na uitgebreid kleurenonderzoek –  in ere te herstellen en, op basis van een achttiende-eeuwse afbeelding, een bij de allure van het orgelfront passende onderbouw aan te brengen. Daarbij is tevens groot onderhoud aan het orgel uitgevoerd, zijn de balgen van een mogelijkheid tot voetbediening voorzien, is de intonatie geretoucheerd op basis van een lagere winddruk (60 in plaats van 71 mm.), en is het orgel middentoons gestemd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw onder advies van Peter van Dijk, terzijde gestaan door Erik van Bruggen (organist van de Waalse Kerk). Wim Diepenhorst was namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed actief bij het project betrokken.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden