Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Vrijgemaakt Gereformeerd Kerkboek verschenen

Op de laatste dag van 2017 werd in de Plantagekerk te Zwolle het nieuwe Gereformeerd Kerkboek gepresenteerd. De eerste editie verscheen in 1986 en twintig jaar later een herziene, voorlopige uitgave. De vrijgemaakt-gereformeerde synode gaf in 2013 opdracht tot het samenstellen en uitgeven van de definitieve editie. Door allerlei omstandigheden, onder andere problemen rond auteursrechten, liep de verschijning van de bundel fikse vertraging op. De Gereformeerde Kerken (vrijg.) besloten in 2008 te participeren in het interkerkelijke project dat moest leiden tot de opvolger van het Liedboek voor de kerken, het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013). De vrijgemaakte synode aanvaardde deze bundel. Het nu verschenen Gereformeerd Kerkboek is bedoeld als aanvulling op het liedboek uit 2013. Op een paar uitzonderingen na bevat het kerkboek geen liederen die al in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staan.

Het kerkboek bestaat uit een liedbundel en een dienstboek. De liedafdeling bestaat allereerst uit de 150 Geneefse psalmen in de versie zoals de vrijgemaakte synode deze in 1986 vaststelde. Daarna volgt een gezangendeel waarin de liederen– evenals dat in het Liedboek (2013) gebeurt – doorgenummerd zijn: lied 151 t/m 261. Het gaat voor een belangrijk deel om liedteksten van dichters en musici uit vrijgemaakte kring, onder wie Ria Borkent, Dirk Zwart, Peter Sneep en Jorrit Woudt. Tevens zijn een paar gezangen uit het Liedboek voor de kerken opgenomen die niet in zijn opvolger terecht zijn gekomen. De rubriekindeling is gelijk aan die in het nieuwe liedboek uit 2013.
Het dienstboek bevat gemoderniseerde versies van de gereformeerde belijdenissen, de liturgische geschriften, gebeden, orden van dienst en de vrijgemaakte kerkorde.

Proeftuin van het kerklied
Op zaterdag 24 februari 2017 is in het kerkgebouw De Kandelaar te Amersfoort een middag gewijd aan het Gereformeerd Kerkboek. Deze middag wordt georganiseerd door Harry van Wijk en Peter Sneep en maakt onderdeel uit van hun serie ‘Proeftuin van het kerklied’.
Er zullen nieuwe en oude liederen gezongen worden die erin staan. Wie niet vrijgemaakt is, is eveneens welkom. Want veel kerkgemeenschappen gebruiken niet meer één boek, maar putten uit allerlei bundels zoals Opwekking, Het liefste lied van overzee, Weerklank en Hemelhoog.
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. De zangmiddag staat onder leiding van Peter Sneep en Harry van Wijk, die ook orgel en piano bespelen. Er is een pauze, koffie en thee en een collecte ter bestrijding van de kosten.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden