Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Franciscus pleit voor kwaliteitsverbetering liturgische muziek

Paus Franciscus Paus Franciscus Foto: EPA

‘Het is maar goed dat ik niet in het openbaar zing’, aldus de huidige paus, want zijn gezang ‘lijkt op dat van een ezel’. Desondanks hield hij onlangs in Rome een pleidooi voor de verbetering van de kwaliteit van liturgische muziek.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Musicam sacram, een instructie van de inmiddels opgeheven Congregatie van de Riten, vond eind februari een driedaags internationaal congres over kerkmuziek plaats in Clementijnse Zaal in het Apostolisch Paleis in Rome. In Musicam sacram werden de principes van het Tweede Vaticaans Concilie inzake de gewijde muziek vastgelegd. Het congres was georganiseerd door de Congregatie voor de Katholieke Vorming en de Pauselijke Raad voor de Cultuur, in samenwerking met het Pauselijk Instituut van de Gewijde Muziek en het Pauselijk Liturgisch Instituut van het Atheneum Sint-Anselmus.
Vierhonderd musici, musicologen, liturgiewetenschappers, bisschoppelijk gedelegeerden, monniken en andere religieuzen woonden het congres bij. Opvallend waren de uitspraken van paus Franciscus over de katholieke eredienst in relatie tot de moderne cultuur. Het concilie dat werd herdacht, heeft onder meer de introductie van de volkstaal in de katholieke liturgie mogelijk gemaakt, en in het kielzog ervan ook eigentijdsere, dichter bij de gelovigen staande muziekvormen (denk aan de toen in zwang rakende ‘beatmis’). Daartegenover verloor het gregoriaans en de klassieke Latijnse kerkmuziek aan terrein.
Franciscus: ‘De ontmoeting met de moderniteit en de introductie van de volkstalen in de liturgie heeft heel wat problemen veroorzaakt, met betrekking tot muzikale talen, vormen en genres. (...) Soms heerst er een zekere middelmatigheid, oppervlakkigheid en banaliteit, ten koste van de schoonheid en de intensiteit van de liturgische vieringen.’ Om dit tegen te gaan, roept de paus componisten, dirigenten, musici, koorzangers en liturgische animators op ‘een waardevolle bijdrage te leveren aan de vernieuwing, bovenal een kwalitatieve, van de gewijde muziek en de liturgische zang’. Om de verhoging van de kwaliteit van de liturgische muziek mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat ‘we een goede muzikale vorming bevorderen, vooral van degenen die zich op het priesterschap aan het voorbereiden zijn’, aldus Franciscus, die overigens zelf erkende dat zijn eigen muzikale vorming bij de jezuïeten weinig heeft opgeleverd.
Tot slot voegde de paus er nog enkele belangrijke gedachten aan toe. Hij stelde dat muzikale vorming in katholieke instituten niet enkel gericht kan zijn op het erfgoed, maar ook moet openstaan voor nieuwe invloeden. Zij moet volgens Franciscus in dialoog treden ‘met de muzikale trends van onze tijd, met de eisen van de verscheidene culturele gebieden’. Bovendien moet die vorming gepaard gaan ‘met een oecumenische houding’. De paus lijkt hier te pleiten voor een nieuwe, kwalitatief hoogstaande katholieke kerkmuziek, geïnspireerd door de tradities van diverse kerkelijke gezindten, door verschillende segmenten van de cultuur waaronder de hedendaagse muziek.

Bron: Christian van der Heijden

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden